Aangifte omzetbelasting

Wanneer je een onderneming begint krijg je in de meeste gevallen te maken met omzetbelasting. Omzetbelasting wordt ook wel BTW genoemd. Veel ondernemers regelen de aangifte omzetbelasting zelf. De aangifte omzetbelasting mag per maand, kwartaal of per jaar worden gedaan. Hieronder lees je meer over de aangifte omzetbelasting en hoe je deze kunt doen.

Wat is BTW?

BTW staat voor belasting toegevoegde waarde. In Nederland gelden drie verschillende soorten BTW tarieven, namelijk het algemene tarief van 21%, het verlaagde tarief van 9% en het 0% tarief.

Het 21% tarief
Het algemene tarief staat op 21% en is de standaard in Nederland. Over de meeste goederen en diensten wordt dit tarief geheven.

Het 9% tarief
Het verlaagde 9% tarief is voor een groot deel van toepassing op etenswaren en geldt voor sommige diensten. Vrijwel alle goederen en diensten waarbij dit tarief van toepassing is hebben te maken met de basisbehoefte van een mens.

Het 0% tarief
Het nultarief geldt vooral bij goederen die worden uitgevoerd naar het buitenland. In een aantal gevallen is dit ook van toepassing op de visserij en de bevoorrading van zeeschepen.

Vrijgesteld van BTW
Daarnaast zijn er bepaalde goederen en diensten vrijgesteld van BTW. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij artsen, verzekeringsadviseurs, journalisten en het onderwijs.

Voor gedetailleerde informatie over welke goederen en diensten onder de verschillende BTW tarieven vallen kun je het best terecht bij de website van de Belastingdienst.

Hoe weet ik wanneer ik BTW moet afdragen?

Na inschrijving bij de Kamer van Koophandel bepaalt de Belastingdienst of je een ondernemer bent voor de BTW. Zodra je bent ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ontvangt je een brief van de Belastingdienst waarin staat of je verplicht bent aangifte omzetbelasting te doen en hoe je deze aangifte kunt doen. Als je diensten vrijgesteld worden van BTW hoeft je geen BTW op je facturen te vermelden. Het kan zijn dat een deel van je diensten wel belast moeten worden met BTW en een deel niet. In dat geval moet je dit splitsen in je administratie en je aangifte omzetbelasting. Hieronder volgt een lijstje met diensten die vrijgesteld zijn van BTW.

  • Financiële diensten en verzekeringen;
  • Gezondheidszorg;
  • Kinderopvang;
  • Onderwijs;
  • Uitvaart ondernemers;
  • Kantines;
  • Componisten, journalisten en schrijvers.

Dit zijn niet alle diensten die vrijgesteld zijn van BTW. Voor een compleet overzicht is het raadzaam om de site van de Belastingdienst te bezoeken.

Wanneer moet ik aangifte omzetbelasting doen?

Iedereen die in de ogen van de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer moet aangifte omzetbelasting doen. Wanneer je op jaarbasis echter minder dan € 20.000,- omzet hebt, hoef je helemaal geen BTW te betalen. Je kunt je dan namelijk registeren voor de kleineondernemersregeling (KOR). Soms is het zo dat je dan zelfs geen eens aangifte omzetbelasting hoeft te doen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen voor de KOR.

Hoe bereken ik wat ik aan BTW moet betalen?

In de aangifte omzetbelasting moet je aangeven hoeveel BTW je hebt berekend aan je klanten voor de geleverde goederen en/of diensten en de BTW die je zelf hebt betaald aan leveranciers voor ingekochte goederen en/of diensten. Het verschil hiertussen is de BTW die je moet betalen of terugvorderen.

Voorbeeld:
Stel je hebt een laptop gekocht voor € 650 inclusief 21% BTW, je hebt dan € 112,80 aan BTW betaald. Dit is voorbelasting die je hebt voldaan. Daarnaast heb je een factuur gestuurd naar één van je klanten voor geleverde diensten. Het totaalbedrag van de verzonden factuur is € 550 inclusief 21% BTW, dit betekent dat je € 95,45 hebt berekend aan je klant. Je hebt dan € 112,80 te vorderen BTW en € 95,45 te betalen aan BTW, wat je aangeeft in de aangifte omzetbelasting. Hier komt de volgende rekensom uit voort in de aangifte: € 95,45 – € 112,80 = – € 17,35. Je ontvangt in dit voorbeeld nog € 17,35 BTW van de belastingdienst.

Hoe kan ik mijn aangifte omzetbelasting indienen bij de Belastingdienst?

Als startende ondernemer krijgt je een brief per post of een e-mail van de Belastingdienst waarmee je de BTW kunt aangeven voor de eerste periode. Indien je nog helemaal geen omzet hebt gemaakt is dat geen probleem, dan vul je overal € 0,- in. Let er alleen wel op dat je te allen tijde een aangifte omzetbelasting indient. Je zult anders een naheffingsaanslag krijgen waarin de Belastingdienst zelf een schatting maakt van de gemaakte omzet.

Kan ik mijn aangifte omzetbelasting zelf doen?

Je kunt zelf zorg dragen voor de BTW-aangifte door in te loggen op het ondernemersgedeelte van de Belastingdienst. Hier zult je een melding krijgen van het tijdvak waarin je de aangifte moet versturen. De inlogcodes voor het ondernemersgedeelte krijg je direct na het starten van de onderneming per post opgestuurd. Indien je deze kwijt bent kun je nieuwe inlogcodes aanvragen bij de Belastingdienst. Houdt er wel rekening mee dat dit tot vijf werkdagen kan duren.

Wat is de betaaltermijn van de BTW

Indien je BTW moet betalen zal je dit direct na de aangifte omzetbelasting moeten voldoen. Wanneer je BTW terug krijgt zal dit bedrag, indien je rekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst, meestal binnen twee weken worden overgemaakt.