Dividendbelasting

Wanneer een onderneming met rechtspersoonlijkheid winst maakt ontstaat er de optie om dividend uit te keren aan de aandeelhouders van de onderneming. Hier moet in de meeste gevallen echter wel dividendbelasting over worden geheven. In dit artikel zullen we uitleg geven over het hoe en waarom rondom dividendbelasting.

Dividendbelasting is voor verschillende redenen in het leven geroepen. Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid wordt de winst automatisch toegekend aan het inkomen van de eigenaar of eigenaren. Bij een onderneming met rechtspersoonlijkheid is dit niet het geval. Bij een onderneming met rechtspersoonlijkheid is de eigenaar (DGA) in loondienst van zijn of haar eigen bedrijf. De onderneming fungeert daardoor als een zelfstandig orgaan binnen de maatschappij. Hierdoor ontstaan er meerdere mogelijkheden om met winst om te gaan bij een onderneming met rechtspersoonlijkheid. De volgende twee opties zijn mogelijk:

  1. De winst blijft in de onderneming en wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming.
  2. Er wordt een winstuitkering (dividenduitkering) gedaan naar de aandeelhouders.

Wanneer er gekozen wordt voor een dividenduitkering, moet over de uitkering een belasting worden betaald. Hier zou namelijk in een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid ook inkomstenbelasting zijn geheven. Wanneer de Belastingdienst dit niet doet ontstaat er een scheve verhouding waarin aandeelhouders belasting kunnen ontwijken door het doen van dividenduitkeringen.

Hoeveel dividendbelasting moet er worden betaald?

Het tarief voor dividendbelasting is 26,9%. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de manier waarop dit moet worden afgedragen. Bij de uitkering vanuit de onderneming is de onderneming verplicht 15% dividendbelasting in te houden op het uit te keren bedrag, hier aangifte van te doen en de afdracht te realiseren binnen één maand na uitkering van het dividend.

Het overige bedrag aan dividendbelasting (in dit geval 11,9%) zal geschieden volgens de aangifte inkomstenbelasting van de aandeelhouder die het dividend heeft ontvangen. Wanneer de aandeelhouder aangifte inkomstenbelasting doet geeft hij of zij in box 2 de dividenduitkering aan. Hier wordt dan de volledige 26,9% dividendbelasting over berekend, waarop de aandeelhouder de reeds ingehouden 15% dividendbelasting weer mag verrekenen met het zojuist uitgerekende bedrag.

Ik wil berekenen hoeveel belasting ik betaal bij dividenduitkering ten opzichte van een loonuitkering

Houdt hier dan rekening met het feit dat dividend wordt uitgekeerd over het bedrag waar reeds vennootschapsbelasting over is betaald. De uitkering is dus van de winst na belasting.

Zorg voor het doen van de uitkering dat er een uitkeringstest is gedaan

Wanneer er dividend wordt uitgekeerd is het verplicht voor de onderneming om een uitkeringstest uit te voeren. In deze test wordt bepaald of de onderneming vermogend genoeg is om de dividenduitkering te doen zonder dat dit het bedrijf schaadt.

De leidraad voor deze test is dat er genoeg eigen vermogen in de onderneming aanwezig blijft om eventuele schuldeisers of reeds gemaakte kosten te kunnen betalen. Denk hierbij aan leveranciers en het kunnen dragen van reserveringen.

Wil je meer weten over het doen van een dividenduitkering of wil je hulp bij de uitvoering hiervan? Dan is het wellicht verstandig om contact met ons op te nemen.

Het doen van de aangifte voor dividendbelasting

Het is zeer belangrijk dat de aangifte dividendbelasting tijdig en correct gebeurd. Het is daarom verstandig om dit over te laten aan iemand die hier kundig in is. Daarom is de meest voor de hand liggende optie om dit te laten doen door je boekhouder of accountant. Maar wanneer jouw bedrijf wat complexer in elkaar zit is het ook mogelijk dat het loont om (éénmalig) een passende belastingadviseur in te schakelen.

Zorg daarom dat je jouw situatie goed inschat en kies hierbij de juiste professional. Mocht je het inschatten van jouw situatie lastig vinden, neem dan gerust contact met ons op om je situatie in te schatten. Ben je er al van overtuigd dat jouw aangifte dividendbelasting complex is vanwege jouw bedrijfsstructuur? Neem dan direct contact met ons op.