Het verschil: boekhouder, accountant & belastingadviseur

Een veelvoorkomend probleem is dat mensen weten dat ze hulp nodig hebben bij hun financiën, maar niet weten bij wie ze terecht kunnen met hun specifieke situatie en wat de verschillen zijn tussen finance professionals. In dit artikel vertellen wij je wat de belangrijkste verschillen zijn tussen finance professionals.

Hieronder volgt een opsomming met een aantal belangrijke feiten:

 • Het uurtarief van een boekhouder ligt gemiddeld lager dan van een accountant of fiscalist.
 • De titel accountant is beschermd. De titels boekhouder, administrateur, fiscalist of belastingadviseur niet.
 • Vanuit de titel is: een boekhouder of administrateur gefocust op uitvoering van administratie, een accountant op controle en advisering rondom de administratie en een fiscalist of belastingadviseur op advisering rondom belastingvraagstukken.
 • Bij een bedrijf dat gezien wordt als [simple_tooltip content=’Wanneer de onderneming voldoet aan twee van de volgende eisen: activa ligt tussen de € 6 mln en € 20 mln, netto-omzet ligt tussen de € 12 mln en € 40 mln, gemiddeld aantal werknemers ligt tussen de 50 en 250.’]middelgroot[/simple_tooltip] of [simple_tooltip content=’Wanneer de onderneming voldoet aan twee van de volgende eisen: activa is meer dan € 20 mln, netto-omzet is meer dan € 40 mln, gemiddeld aantal werknemers is meer dan 250.’]groot[/simple_tooltip] is een accountantscontrole op de jaarrekening verplicht.

In dit artikel worden de verschillen tussen finance professionals verder toegelicht.

Type professional

Wat een boekhouder of administrateur doet

Een boekhouder of administrateur zorgt voor een correcte uitvoering van de boekhouding voor een bedrijf. Of iemand zich boekhouder of administrateur noemt is vaak een persoonlijke keuze van de professional en daarom zullen wij in dit artikel de term boekhouder aanhouden. Een boekhouder draagt zorg voor de boekhouding (administratie) van een onderneming. De focus hierin ligt vaak op de uitvoerende taken binnen de boekhouding zoals:

 • Het opzetten en voeren van administratie(s);
 • Het doen van belastingaangiftes;
 • Het maken van boekingen;
 • Controle voeren op het grootboek;
 • Het opstellen van (simpele) jaarverslagen voor micro en kleine ondernemingen.

Waarom een boekhouder of administrateur inschakelen?

Bij een kleine onderneming is het inschakelen van een boekhouder of administrateur vaak goedkoper en net zo doeltreffend als het inschakelen van een accountant. Een passende boekhouder die ervaring heeft of geschoold is in jouw branche zal namelijk zorgen dat hij of zij goed op de hoogte is van belangrijke regels die gelden voor jouw branche. Wanneer je een accountant inhuurt dan zal je vaak hetzelfde resultaat bereiken, maar kost dit je meer geld.

Ik kan de administratie toch ook zelf doen?

Wanneer je een onderneming hebt ben je verplicht om diverse dingen te administreren volgens de regels van de Belastingdienst. Je kunt dit natuurlijk zelf doen, maar wanneer je geen kennis van zaken hebt kost dit je vaak veel tijd die niet meer besteed kan worden aan het ondernemen. Een bijkomstig nadeel is dat de kans aannemelijk is dat je belastingvoordelen misloopt omdat je de regels niet kent.

Een boekhouder of administrateur weet vaak uit ervaring en genoten opleidingen waar hij of zij op moet letten. Dit geld vooral voor branches waar de boekhouder het meest mee werkt of in opgeleid is. Wat ook scheelt is dat een boekhouder of administrateur door opgedane kennis en ervaring vaak effectiever te werk gaat, wat tijd scheelt. Deze tijdsbesparing is dan weer terug te zien in jouw kosten. Daarbij kun je in overleg ook slechts een gedeelte van de administratie uitbesteden waarmee je kosten kunt besparen.

Wat een accountant doet

Een accountant voert controle op de administratie, maakt analyses en adviseert op basis van verzamelde informatie. Een accountant waakt over financiële taken en vraagstukken van een onderneming. De focus van een accountant ligt veelal op:

 • Het opstellen, beoordelen en/of controleren van de jaarrekening;
 • Het maken van rapportages, analyses en uitgifte van verklaringen;
 • Het geven van fiscale en/of financieel-economische adviezen;
 • Het geven van ondersteuning en aansturing bij het voeren van de administratie.

Maar mijn accountant doet toch ook de boekhouding?

Sommige accountants kiezen ervoor om zelf ook uitvoerende taken binnen de boekhouding zelf uit te voeren. Vaak zijn dit kleine kantoren met weinig of geen personeel. Accountantskantoren die iets groter zijn zullen daarentegen veelal één of meerdere boekhouders in dienst hebben voor het uitvoerende.

Een accountant of accountantskantoor is dus altijd duurder?

Nee, dit is niet altijd het geval. Wanneer een onderneming middelgroot of groot is of te maken heeft met zeer specifieke regels kan het, ondanks het hogere uurtarief van een accountant, zeker lonen om een accountant in te huren voor de gehele boekhouding. Een accountant heeft zich veelal dieper verdiept in verschillende regels en wordt hierin ook ondersteund en gecontroleerd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Wat een fiscalist of belastingadviseur doet

Een fiscalist of belastingadviseur houdt zich bezig met alles omtrent belasting en zal zorgen dat hij of zij altijd op de hoogte is van de nieuwste regels. Of iemand zich fiscalist of belastingadviseur noemt is vaak een persoonlijke keuze van de finance professional en daarom zullen wij in dit artikel de term belastingadviseur aanhouden. Een belastingadviseur houdt zich bezig met belastingvragen op verschillende niveaus. De focus van zijn of haar werkzaamheden zal vooral liggen op:

 • Adviseren op fiscaal gebied;
 • Advies bij fusies en overnames;
 • Begeleiding bij boekenonderzoek;
 • Nakijken van diverse belastingaangiftes;
 • Opstellen van diverse (complexe) belastingaangiftes;
 • Ondersteuning bij bepaling en beheersing van de fiscale bedrijfsstructuur.

Is een belastingadviseur niet duur?

Dat hangt heel erg af van jouw situatie. Het uurtarief van een geschoolde belastingadviseur ligt vaak hoger dan een boekhouder en komt in de buurt van een accountant. Maar wanneer je te maken hebt met complexe belastingregels binnen jouw branche, complexe bedrijfsstructurering of je wilt advies bij het opzetten van een omvangrijke onderneming, is het erg wenselijk om een belastingadviseur in te huren.

Vaak zullen de kosten meevallen omdat een goede belastingadviseur op de hoogte is van belangrijke regels en regelingen en daarom effectief te werk kan gaan en niet veel tijd kwijt is. Een mooie bijkomstigheid is dat het je vaak veel geld bespaard doordat je op de hoogte wordt gebracht van regels en regelingen die voor jou geld opleveren.