Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Hoe werkt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortgezegd de KIA, is een aftrekpost voor investeringen in bedrijfsmiddelen voor jouw organisatie. Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek dien je in 2022 tussen de 2.401 en 332.994 euro aan bedrijfsmiddelen te hebben aangekocht. Houdt er rekening mee dat deze regel voor 2022 van toepassing is en de komende jaren mogelijk zal veranderen. Mocht je de KIA-regeling voor jouw aangifte over 2021 willen gebruiken, dan gaat het om een bedrag tussen de 2.401 en 328.721 euro. Houdt er rekening mee dat niet alle bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de KIA. In dit artikel vertellen we je meer over de toepassing van deze aftrekregeling.

Investeringen in bedrijfsmiddelen voor de KIA-regeling

Bedrijfsmiddelen moeten in aanmerking komen voor de KIA-regeling om deze toe te kunnen passen bij jouw belastingaangifte. Zo is het onder meer belangrijk dat elke investering die je opvoert voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in ieder geval €450,- excl. BTW is. Denk bijvoorbeeld aan een laptop of tablet, een nieuwe computer, een mobiele telefoon, meubelen voor je kantoor, een website, enzovoorts. Houd er bij het opvoeren van een website rekening mee dat niet iedere website direct op te voeren is als investering voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Op de website van de Belastingdienst vindt je hier meer informatie over.

Let erop dat je de investering in een losse computer en los beeldscherm alleen op kunt voeren voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als je deze als een set bij eenzelfde winkel koopt. Koop je beide producten los van elkaar, dan is het niet mogelijk om deze investering op te voeren.

Toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Het deel van de investeringen wat aftrekbaar is bij jouw belastingaangifte is afhankelijk van het totaal aan investeringen. Bekijk hieronder hoe het werkt.

  • Bij een investering van niet meer dan € 2.400 kun je niets van deze investeringen aftrekken.
  • Voor bedragen van € 2.401 tot en met € 59.939 kun je 28% aftrekken, bij bedragen tussen € 59.940 en € 110.998 is dat een vast bedrag van € 16.784.
  • Bij een totale investering tussen de € 110.999 en € 332.994 geldt een bedrag van € 16.784 verminderd met 7,56% van het totaal geïnvesteerde bedrag boven de € 110.999.
  • Investeer je meer dan € 332.994? In dit geval kun je niets aftrekken.

Laat je voorlichten over de KIA-regeling

Om te voorkomen dat je een interessant belastingvoordeel misloopt, kan het raadzaam zijn om de hulp van een financieel professional in te schakelen. Een financieel specialist helpt je bij het bepalen van de investeringen die je voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op kunt voeren. Ook bekijkt een financieel specialist welk financieel voordeel dit precies voor je oplevert.