Loonheffing

Loonheffing is een verzamelnaam voor inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die geheven worden over het loon van een werknemer. Deze belastingen en premies worden direct in mindering gebracht op het salaris van de werknemer en worden door de werkgever direct betaald aan de Belastingdienst. Hierdoor hoeft een werknemer deze belastingen en premies niet achteraf af te dragen aan de Belastingdienst. De inkomstenbelasting, ook wel loonbelasting genoemd, valt onder de loonheffing samen met de premie volksverzekeringen. De hoogte van de loonbelasting en premie volksverzekeringen zijn afhankelijk van het inkomen.

Loonheffingskorting

Over de te betalen loonheffing kun je als inwoner van Nederland korting krijgen middels de zogenaamde heffingskortingen. Iedereen die werkt of een uitkering ontvangt heeft recht op een vorm van heffingskorting. Je vraagt deze korting aan bij jouw werkgever of uitkeringsinstantie. Let er alleen wel op dat je de korting slechts mag toepassen bij één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk, omdat je anders te veel korting ontvangt wat je achteraf weer moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

De verschillende heffingskortingen bestaan uit:

 • [simple_tooltip content=’Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting.’]Algemene heffingskorting;[/simple_tooltip]
 • [simple_tooltip content=’De arbeidskortings is de korting die je krijgt wanneer je werkt. Deze korting wordt berekend over het arbeidsinkomen.’]Arbeidskorting;[/simple_tooltip]
 • [simple_tooltip content=’Je hebt recht op de ouderenkorting als je op 31 december in het jaar van de aangifte de AOW-leeftijd heeft bereikt.’]Ouderenkorting;[/simple_tooltip]
 • [simple_tooltip content=’Wanneer je recht hebt op een uitkering volgens de wet werk en arbeidsondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong dan krijgt je deze korting. Tenzij je al een ouderenkorting ontvangt.’]Jonggehandicaptenkorting.[/simple_tooltip]

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Bij de rest van de genoemde kortingen is het afhankelijk van de persoonlijke situatie of je hier recht op hebt.

Loonheffing terugvragen

In bepaalde situaties is het mogelijk dat je te veel loonbelasting hebt afgedragen en dit terug mag vragen aan de Belastingdienst via de aangifte inkomstenbelasting. Dit is veelal het geval wanneer je:

 • Nog studeert;
 • Stage loopt;
 • Een bijbaan hebt gehad;
 • Vakantiewerk hebt gedaan;
 • Kinderen hebt;
 • Onbetaald verlof hebt gehad;
 • In een jaar minder hebt gewerkt dan voorgaande jaren.

Om in aanmerking te komen voor eventuele teruggaaf van de Belastingdienst dient je bij de Belastingdienst aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Je kunt jaarlijks vanaf 1 maart de aangifte voor de inkomstenbelasting van het voorgaande jaar doen. De Belastingdienst vraagt in de aangifte verschillende gegevens van en vragen aan je. Wanneer je dit hebt ingevuld krijg je te zien of je nog moet betalen of dat je geld terugkrijgt.

Pas nadat de aangifte is ingediend wordt eventuele terugbetaling in werking gezet. Is het onverhoopt zo dat je hetgeen wat gevraagd wordt in de aangifte, door gebrek aan kennis, lastig vindt om in te vullen of heb je hier simpelweg geen tijd voor of zin in? Dan raden wij je aan om contact op te nemen met een belastingadviseur of boekhouder die je hierbij helpt.

Loonheffing bij personeel

Wanneer je personeel in dienst hebt krijg je te maken met loonheffingen. Deze loonheffingen moet je als werkgever inhouden op het loon van de werknemer. De loonheffing in Nederland bestaat uit:

 • Loonbelasting;
 • Premie volksverzekeringen;
 • Premies werknemersverzekeringen;
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Voordat het besluit genomen wordt om een werknemer in dienst te nemen is het belangrijk om dit eerst te melden bij de Belastingdienst. Je moet je dan aanmelden als werkgever. De Belastingdienst geeft je vervolgens een loonheffingennummer en alle benodigde formulieren en software. Het loonheffingennummer wordt gebruikt voor de aangiftes en overige correspondentie over loonheffing met de Belastingdienst.