Stichting

In tegenstelling tot alle andere ondernemingsvormen is het primaire doel van een stichting anders. Het gaat namelijk niet om het maken van winst, maar de realisatie van een ander (maatschappelijk of sociaal) doel.

In dit artikel worden de volgende onderdelen van een stichting behandeld:

 • De oprichting;
 • Belasting bij een stichting;
 • De aansprakelijkheid bij een stichting.

Bij een stichting gaat het om sociale of maatschappelijke doelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan natuurbehoud, hulp aan mensen en behoud van cultuur. Wanneer één van deze doelen tot jouw ambities behoren kun je kiezen voor een stichting. Het is alleen interessant om een stichting te starten wanneer hier een vermogen voor beschikbaar is. Een stichting heeft geen leden en er mag geen winst gemaakt worden.

De oprichting

Voor de oprichting is het noodzakelijk om een notaris in te schakelen. Een stichting kan namelijk alleen opgericht worden door middel van een notariële akte of bij testament. De notaris maakt een notariële akte op waarin de statuten volledig worden opgenomen. De statuten bestaan in ieder geval uit de volgende gegevens:

 • De naam van de stichting waarin “stichting” als een deel van de naam moet zijn opgenomen;
 • De vestigingsgegevens;
 • Het doel van de stichting;
 • De wijze van de benoeming en ontslag van bestuurders;
 • De bestemming van het saldo bij ontbinding;
 • De verplichtingen en bevoegdheden van bestuurders;
 • De uitkeringen, deze mogen alleen ten goede komen aan het sociale doel van de stichting. Het is wel toegestaan om onkosten te vergoeden aan leden of bestuurders.

Tevens is het mogelijk om een stichting op te zetten met meerdere personen. Na het opstellen van een akte bij de notaris is het mogelijk om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Belasting bij een stichting

Een stichting hoeft geen belasting te betalen. Er is echter wel een beperkte belastingplicht. Dit houdt in dat er in sommige gevallen wel een aangifte vennootschapsbelasting gedaan moet worden. Er moet aangifte gedaan worden wanneer:

Je met een organisatie van kapitaal en/of arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft of
wanneer jouw activiteit concurreert met ondernemers. Dit is bij de volgende voorbeelden het geval:

 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen;
 • Culturele instellingen;
 • Kerkgenootschappen.

In sommige van deze gevallen kan er een vrijstelling van vennootschapsbelasting worden aangevraagd. Dit kan alleen als de fiscale winst in één jaar niet meer is dan € 15.000 of wanneer de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren bij elkaar niet meer is dan € 75.000. Wanneer er vennootschapsbelasting betaald moet worden mag er gebruik gemaakt worden van een aantal aftrekposten, waaronder:

 • Investeringsaftrek;
 • Afschrijfposten;
 • R&D aftrek (Research and Developmentaftrek).

Al deze kosten mogen afgetrokken worden van de winst voor belasting.

Wie is er aansprakelijk?

Een stichting is een rechtspersoon en daarmee zijn de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk. De bestuurders kunnen enkel op twee manieren aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die namens de rechtspersoon zijn verricht. Allereerst kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld wanneer de stichting na de oprichting bij de notaris nog niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast kan een bestuurder aansprakelijk gesteld worden bij ‘wanbeleid’.

Aansprakelijkheid van bestuurders bij ‘wanbeleid’

Iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen. Als je je taak als bestuurder niet naar behoren vervult kan de rechtspersoon de schade op jou verhalen. Dit moet dan wel aangetoond worden door de schuldeisers. Het gaat hierbij uiteraard alleen om ernstige gevallen, denk hierbij aan het verwaarlozen van de administratie of het aangaan van onverantwoorde leningen. In het ergste geval gaat een stichting door wanbeleid failliet. Wanneer de stichting door wanbeleid failliet gaat zijn de bestuurders wel privé aansprakelijk voor de schulden van de stichting.

Op zoek naar hulp of advies?

Zit je nog met te veel vragen? Neem dan gerust contact met ons op.