Urencriterium

Wanneer je door de Belastingdienst als een ondernemer wordt gezien bij het invoeren van de inkomstenbelastingaangifte, dan kun je aanmerking komen voor verschillende aftrekposten. Met deze aftrekposten hoef je minder belasting af te dragen, wat je een groot financieel voordeel oplevert.

Voor een aantal van deze aftrekposten dien je te voldoen aan het urencriterium of een verlaagd urencriterium van de fiscus. In dit artikel leggen we uit wat men onder het urencriterium verstaat en wanneer je aan dit criterium voldoet als ondernemer.

Voorwaarden voor het urencriterium

Om aan het urencriterium te voldoen dienen twee voorwaarden op jouw situatie van toepassing zijn. De eerste voorwaarde die de fiscus stelt is dat je in het kalenderjaar waarover je inkomstenbelastingaangifte doet in ieder geval 1.225 uren aan jouw onderneming(en) heeft besteed. Mocht je tijdens deze periode met zwangerschapsverlof zijn gegaan, dan tellen de uren die je in deze periode (maximaal 16 weken) niet heeft kunnen werken toch mee als gewerkte uren.

De tweede voorwaarde die voor je moet gelden om in aanmerking te kunnen komen voor het urencriterium is dat je meer tijd aan jouw onderneming dient te besteden dan aan andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het werk wat je voor een werkgever uitvoert in loondienst. Mocht je in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer zijn geweest, dan hoef je nog niet aan deze tweede voorwaarde te voldoen.

Gedurende het jaar gestart als ondernemer

In het geval dat je gedurende het jaar bent gestart als ondernemer dien je in ieder geval aan de eerste voorwaarde te voldoen. Het is niet toegestaan om het aantal uren te herrekenen naar de periode dat je als ondernemer werkt.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

In principe tellen alle uren die je aan jouw onderneming besteedt mee voor het urencriterium. Het kan hierbij gaan om uren die je in rekening brengt aan je klanten, maar bijvoorbeeld ook om de uren die je besteedt aan het opstellen van offertes, het uitschrijven van facturen, het bijhouden van de administratie voor je onderneming, enzovoorts. Het is belangrijk om de uren die je aan jouw onderneming besteedt nauwkeurig bij te houden, zodat je op een later moment aan de fiscus kunt aantonen dat je deze uren ook daadwerkelijk gemaakt hebt.

Houd er rekening mee dat de uren die je wel bereikbaar bent voor jouw onderneming maar hier niet aan besteedt, niet meetellen voor het urencriterium. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een klantenservice van je onderneming die 24 uur per dag bereikbaar is. Alleen de uren waarin je ook daadwerkelijk door klanten benaderd wordt tellen mee.

Directe en indirecte werkzaamheden

Zowel de uren die je aan directe, als de uren die je aan indirecte werkzaamheden besteedt voor jouw onderneming komen in aanmerking voor het urencriterium. Onder directe werkzaamheden verstaan we werkzaamheden die bijdragen aan de omzet van je onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van opdrachten, het uitvoeren van de opdracht en de reistijd tussen je onderneming en een klant.

Indirecte werkzaamheden zijn klusjes als het bijhouden van de administratie, het regelen van de acquisitie voor je bedrijf en bijvoorbeeld scholing. Zelfs het schoonmaken van jouw bedrijfspand kan onder de indirecte werkzaamheden geschaard worden en telt dus mee voor het urencriterium.

Meer weten over de werking van het urencriterium?

Het kan soms behoorlijk lastig zijn om voor jezelf te bepalen welke werkzaamheden wel, en welke werkzaamheden niet meetellen voor het urencriterium. Gezien het feit dat je kunt profiteren van een groot financieel voordeel als het urencriterium op jou van toepassing is, is het in veel gevallen fijn om hierover geadviseerd te worden door een boekhouder of belastingadviseur.