Vennootschapsbelasting

Niet iedereen krijgt te maken met vennootschapsbelasting (VPB). Vennootschapsbelasting is namelijk belasting die geheven wordt over de winst van een onderneming met een rechtspersoonlijkheid. In dit artikel vertellen wij je hoe de vennootschapsbelasting werkt en welke uitzonderingen er zijn.

Bij een onderneming met rechtspersoonlijkheid is de winst van de onderneming niet direct toe te wijzen aan een persoon omdat de onderneming juridisch gezien optreed als individu. Het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst niet in staat is hier direct inkomstenbelasting over te heffen omdat de winst in de onderneming blijft en niet wordt toegekend aan een persoon, zoals bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid.

Om ervoor te zorgen dat er belasting wordt geheven over deze behaalde winst is de vennootschapsbelasting (VPB) in het leven geroepen. Via de VPB draagt de onderneming een percentage van de “belastbare winst” af aan de Belastingdienst.

Wanneer moet ik rekening houden met vennootschapsbelasting?

Bij een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv) weet je zeker dat je aangifte VPB moet doen, maar bij een stichting of vereniging hoeft dit niet het geval te zijn. Een vereniging of stichting hoeft namelijk alleen aangifte vennootschapsbelasting te doen wanneer:

  • Je deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft.
  • Je een activiteit voert waarmee je concurreert met ondernemers.

Wanneer vennootschapsbelasting voor jou van toepassing is, is het handig om te weten dat je de aangifte hiervan jaarlijks dient te doen.

Wat is belangrijk om te weten bij vennootschapsbelasting?

De volgende factoren zijn belangrijk bij vennootschapsbelasting:

  • De aangifte geschiedt jaarlijks.
  • De commerciële winst van de onderneming is niet altijd gelijk aan de fiscale winst van de onderneming. Er zijn verschillende regels en richtlijnen die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de fiscale winst.
  • Het tarief van de VPB bedraagt in 2022:
    15% over de winst tot € 395.000,-
    25,8% over de winst die uitstijgt boven de bovengenoemde grens.
  • De DGA geniet verplicht loon die minimaal voldoet aan het “gebruikelijk loon”. Deze loonkosten wordt vervolgens als kostenpost van de winst afgetrokken.

Het is verstandig om goed op de hoogte te zijn van verschillende regelgevingen rondom het bepalen van fiscale winst, de berekening van het te betalen bedrag en de regels rondom het salaris van de DGA.

Verliesverrekeningen

Voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid die verlies hebben geleden in voorgaande jaren, maar nu weer winst genereren, zijn er regelingen getroffen waardoor vennootschapsbelasting die verrekend is over deze verliezen (te ontvangen VPB) verrekend mag worden in de aangifte bij winst.

Als voorbeeld: het bedrijf heeft in 2015 een verlies geleden waarbij er recht is op een teruggave vennootschapsbelasting van € 20.000,-. De Belastingdienst keert deze niet uit. Echter, in 2016 wordt er winst geboekt en moet er € 50.000,- aan VPB worden afgedragen. Hier mag dan het bedrag van € 20.000,- worden verrekend met deze € 50.000,- die betaald moet worden. Hierdoor moet er in 2016 in dit voorbeeld € 30.000,- worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Wanneer heb je advies nodig bij de vennootschapsbelasting?

Wanneer je veel verstand hebt van de regels omtrent vennootschapsbelasting, zoals welke kosten je fiscaal wel en niet mag opvoeren, dan kun je ervoor kiezen om de VPB volledig naar eigen inzicht te behandelen.

Echter zijn er veel ondernemers die hier niet bekend mee zijn en zich er liever ook niet mee bezig willen houden, of waarvan de situatie vanwege complexiteit simpelweg om een professional vraagt. Is dit voor jou het geval? Dan raden wij aan om een passende professional te vinden. Wanneer je gaat voor uitbesteding van de volledige administratie kun je veelal bij je boekhouder of accountant terecht. Wanneer je situatie iets complexer is loont het vaak om een belastingadviseur in te huren. Ook als dit naast je huidige accountant of boekhouder is.