Wat is een vereniging

Het primaire doel van een vereniging is anders dan de meeste andere ondernemingsvormen. Het gaat namelijk niet om het maken van winst, maar de realisatie van een gezamenlijk doel. Een vereniging heeft altijd één van de volgende doelstellingen: sportief, educatief, religieus of politiek.

De volgende punten worden in dit artikel verder uitgelicht:

 • De oprichting;
 • De vereniging als rechtspersoon;
 • Belasting: de voor- en nadelen van een vereniging.

Over het algemeen lijkt een vereniging veel op een stichting. Het grootste verschil tussen deze ondernemingsvormen is dat een vereniging altijd één of meerdere leden heeft en een stichting heeft geen leden. Wanneer een vereniging geen leden meer heeft houdt deze op met bestaan.

De oprichting

Zodra je hebt gekozen voor de vereniging als rechtsvorm dien je rekening te houden met bepaalde zaken. Allereerst is het bij de oprichting verstandig om een verenigingsplan op te zetten. Dit lijkt in vele opzichten op een ondernemingsplan. In een verenigingsplan staan onder andere de volgende zaken beschreven:

 • De activiteiten;
 • De doelgroep;
 • De doelstellingen;
 • Financiële zaken.

Daarnaast moeten de statuten samengesteld worden en moeten de verschillende documenten goedgekeurd worden door de leden. De volgende stap is het bezoek aan de notaris. Dit is niet noodzakelijk maar wel belangrijk. Een vereniging zonder de tussenkomst van een notaris heeft namelijk maar beperkte rechtsbevoegdheid. Dit houdt onder meer in dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij eventuele schulden. Meer over dit onderdeel kun je lezen onder het kopje “de vereniging als rechtspersoon”.  Tevens zorgt een notaris ervoor dat alle afspraken volledig en juist zijn vermeld in de statuten. Denk hierbij ook aan een eventuele ontbinding van de vereniging wanneer noodzakelijk.

Een vereniging wordt opgezet door minimaal twee personen. Zodra je de statuten hebt bepaald en het verenigingsplan is opgezet en goedgekeurd, is het tijd om de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het is zeer belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen, aangezien de bestuurders nog steeds hoofdelijk aansprakelijk zijn tot na de inschrijving. Het kan zijn dat je notaris dit voor je regelt. Bepaal van tevoren wie hier zorg voor draagt.
Zodra er wijzigingen plaatsvinden binnen de vereniging is het belangrijk om dit direct te melden bij de Kamer van Koophandel. Hiermee voorkom je de aansprakelijkheid van ex-bestuurders. Doe je dit niet, dan kan een ex-bestuurder aansprakelijk worden gesteld wanneer het fout gaat omdat hij nog vermeld staat bij de Kamer van Koophandel.

Wil je hulp, advies of begeleiding bij het oprichten van een vereniging? Dan kun je direct contact met ons op te nemen.

De vereniging als rechtspersoon

Een vereniging is voor de Nederlandse wet een rechtspersoon. Er wordt echter wel onderscheid gemaakt tussen een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en volledige rechtsbevoegdheid.

Beperkte rechtsbevoegdheid

Dit is de informele vorm van een vereniging. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden en overige zaken. Er hoeven niet per se statuten opgesteld te worden maar dit is wel raadzaam. Een KvK inschrijving is niet benodigd.

Volledige rechtsbevoegdheid

De bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden en overige zaken. Hierbij is het wel verplicht om statuten te hebben en moet er daarnaast inschrijving plaatsvinden bij de Kamer van Koophandel. Ten slotte moet er een notaris worden ingeschakeld voor de oprichting.

In de notariële akte moet in ieder geval de volgende gegevens van de stichting zijn opgenomen:

 • De naam;
 • Het doel;
 • De verplichtingen van de leden;
 • De wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden;
 • De bestemming van alle financiële middelen.

Wettelijk gezien mag er geen winst gemaakt worden, maar het is geen probleem wanneer er inkomsten zijn, zolang deze gereserveerd worden. Er mag alleen niet uitgekeerd worden aan de bestuurders. Bestuursleden kunnen de extra middelen bijvoorbeeld gebruiken om de vereniging beter te laten functioneren. Denk hierbij aan het verbeteren van een sportkantine of pand waarin de vereniging gevestigd is.

Wil je meer weten over de vereniging als rechtspersoon? Neem dan contact met ons op.

Belasting: de voor- en nadelen van een vereniging

Een vereniging heeft een beperkte belastingplicht en hoeft alleen in bepaalde situaties een aangifte vennootschapsbelasting indienen.

Er hoeft alleen aangifte gedaan te worden wanneer:

 • De vereniging met een organisatie van kapitaal en/of arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft;
 • Wanneer de activiteiten van de vereniging concurreren met ondernemers.

Dit is bij de volgende voorbeelden het geval:

 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen;
 • Algemeen nut beoogde instellingen (ANBI’s);
 • Culturele instellingen;
 • Kerkgenootschappen.

Verenigingen die wel aangifte moeten doen zijn alsnog vrijgesteld van vennootschapsbelasting wanneer de fiscale winst in één jaar niet meer is dan € 15.000 of wanneer de fiscale winst van de afgelopen 5 jaar bij elkaar niet meer is dan € 75.000. Voor verenigingen die vallen onder deze vrijstelling kan het soms echter handig zijn om wel belastingplichtig te zijn. De vereniging heeft dan de keuze om alsnog niet vrijgesteld te worden. Belangrijk om te weten daarbij is dat deze keuze enkel per periode van 5 jaar gemaakt kan worden.

Een vereniging komt soms ook in aanmerking voor een aantal aftrekposten waaronder:

 • Investeringsaftrek;
 • Afschrijfposten;
 • R&D aftrek (Research and Developmentaftrek).

Deze aftrekposten mogen afgetrokken worden van de winst voor belasting.

Kun je wel wat hulp gebruiken omtrent de belastingwetgeving rondom een vereniging?

Neem dan direct contact met ons op.