Zaken doen binnen en buiten de EU

Wanneer je zaken doet met het buitenland krijgt je te maken met verschillende factoren. Hierbij spelen zowel binnenlandse als buitenlandse regels en wetten een rol. Eén van de vragen is bijvoorbeeld wie de BTW betaalt en waar dit gebeurd. In dit artikel leest je hier alles over.

Er wordt een onderscheid gemaakt in drie soorten verkeer van goederen en diensten.

 • Goederen en diensten leveren binnen de Europese Unie
 • Goederen en diensten afnemen binnen de Europese Unie
 • Goederen en diensten afnemen of leveren buiten de Europese Unie

Goederen en diensten leveren binnen de Europese Unie

Wanneer je goederen of diensten verkoopt aan een onderneming binnen de EU hoef je in de meeste gevallen hoef je geen BTW in rekening te brengen. Je moet hierbij wel rekening houden met het volgende:

 1. Bij goederen brengt je 0% BTW in rekening en zet ‘artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112’ op de factuur.
 2. Bij diensten moet je de BTW verleggen naar de klant en zet “BTW Verlegd” op de factuur.

Je kunt dus goederen exporteren naar landen binnen de EU zonder dat je zelf de BTW heft en afdraagt. Hiervoor moet er wel aangetoond kunnen worden dat de goederen daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Bij export binnen de EU wordt er gesproken van Intracommunautaire Leveringen (ICL).

Het is echter alleen mogelijk om goederen of diensten zonder heffing van BTW te leveren wanneer zowel jij en de klant een BTW-identificatienummer hebben. Je moet er ook rekening mee houden dat het BTW nummer van zowel jou als jouw klant vermeld wordt op je offertes en facturen. Controleer ook altijd of het BTW nummer klopt, dit kun je doen via de site van de Europese Commissie.

Lever je diensten aan ondernemers binnen de EU?

Dan geldt: de afnemer berekent zelf de BTW en betaalt deze in eigen land. Deze regelgeving is binnen en buiten de EU hetzelfde. Daarnaast biedt de Belastingdienst een handige tool aan waarmee je kunt bepalen of er wel of geen btw moet worden toegepast. Bekijk de tool via: Rekenhulp Diensten in en uit buitenland.

Lever je goederen aan particulieren binnen de EU?

Wanneer je goederen levert aan particulieren binnen de Europese Unie moet je de BTW in rekening brengen die geldt in het land van de klant zodra de omzet uit dat land een drempelbedrag overschrijd. Twee voorbeelden moeten duidelijkheid scheppen:

 1. Wanneer je een webshop hebt waarmee je je richt op particulieren uit de Duitse markt en de omzet in één jaar het drempelbedrag overschrijd ben je verplicht om 19% (Duitse) BTW in rekening te brengen bij jouw klanten.
 2. Je doet enkele verkopen aan particulieren in Duitsland en / of andere EU landen en je omzet overschrijd niet het drempelbedrag, dan mag je gewoon Nederlandse BTW in rekening brengen.

Als je meer wilt weten over het drempelbedrag kun je de site van de belastingdienst raadplegen. Ben je er met deze informatie niet zeker van wat voor BTW je moet gebruiken? Dan raden wij je aan om contact met ons op te nemen.

Goederen en diensten afnemen binnen de Europese Unie

Bij het afnemen van goederen of diensten binnen de Europese Unie spreek je niet over import maar over een intracommunautaire verwerving. Voor deze levering geldt dat je geen BTW hoeft af te dragen in het andere land, in dat land is het belast met 0%. Je bent wel verplicht om Nederlandse BTW af te dragen aangezien je de goederen in Nederland gaat verhandelen. Deze verwerving moet je dus jaarlijks of per kwartaal aangeven bij het invullen van jouw aangifte omzetbelasting.

Echter moet je er rekening houden dat er wel eerst aan twee voorwaarden moet worden voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 1. Je bent als ondernemer BTW plichtig, daarnaast moet de leverancier uit het buitenland zowel jouw als zijn BTW nummer vermelden op de factuur en moet ‘artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112’ of ’tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB ’68’ op de factuur staan vermeld.
 2. De geleverde goederen moeten daadwerkelijk ingevoerd worden naar Nederland. Dit kun je bijvoorbeeld aantonen door middel van een vrachtbrief of orderbevestiging. De goederen mogen niet in desbetreffende land blijven liggen.

Goederen en diensten afnemen of leveren buiten de Europese Unie

Wanneer je goederen of diensten afneemt uit landen buiten de Europese Unie gelden er weer andere regels. De invoer van goederen wordt belast in het EU land waar de goederen binnenkomen. Je betaalt dus BTW en eventuele andere kosten van het desbetreffende EU land.

Daarnaast ben je ook verplicht om de BTW in dat EU land af te dragen aan de Belastingdienst. De standaardtarieven voor BTW in Nederland (0, 6 of 21%) zijn dus niet altijd van toepassing. De hoogte van de BTW die je moet afdragen is afhankelijk van de douanewaarde van de goederen.

Het BTW bedrag wordt berekend over het totaalbedrag van de volledige zending (dit is dus inclusief commissie, verzekeringen, vervoerskosten etc.).

Op welke manier kan ik de BTW voldoen bij het invoeren van goederen buiten de Europese Unie?

Je kunt de BTW op drie verschillende manieren afdragen, namelijk:

 • de BTW direct bij de douane afdragen
 • de BTW aangeven in de aangifte Omzetbelasting (In Nederland). Let op welke regels er gelden voor andere landen in de EU.
 • Werken met de verlegginsregeling. Hiervoor gelden specifieke regels waar je aan moet voldoen. Meer hierover kun je lezen op de website van de Belastingdienst.

Levering van goederen buiten de EU

Wanneer er sprake is van levering van goederen of diensten buiten de EU hoeft je geen BTW in rekening te brengen bij je afnemer. Dit geldt zowel voor zakelijke als particuliere klanten. Je moet wel de export van goederen of diensten kunnen aantonen om het 0% tarief te kunnen hanteren.