Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een van de minst voorkomende rechtsvormen in Nederland. In dit artikel leggen wij je uit wat een commanditaire vennootschap is en wat dit in praktijk betekent.

Wat is een commanditaire vennootschap en wanneer is dit van toepassing? In dit artikel lees je hier alles over.

De volgende punten worden in dit artikel verder uitgelicht:

  • Oprichting van een cv;
  • Aansprakelijkheid bij een cv;
  • Belasting: de voor- en nadelen van een cv.

De commanditaire vennootschap lijkt in bijna alle opzichten op een vennootschap onder firma. Het grootste verschil is dat er bij een commanditaire vennootschap één van de vennoten de geldschieter is. Dit wordt in de praktijk ook wel de stille vennoot genoemd.

Oprichting van een commanditaire vennootschap

De eerste stap voor het oprichten van een cv is het inschrijven van de onderneming bij de Kamer van Koophandel. Hierbij worden de gegevens van de beherende vennoot(en) geregistreerd. Met betrekking tot de stille vennoot moet er vermeld worden wat voor bedrag hij of zij in het bedrijf inbrengt en op welke manier dat gebeurd. Er worden verder geen persoonlijke gegevens van de stille vennoot opgenomen in het handelsregister. Hieronder lees je meer informatie over het verschil tussen de beherende vennoot/vennoten en de stille vennoot.

Er zijn twee soorten vennoten aanwezig in de onderneming, namelijk: de stille vennoot en de beherende vennoot. De beherende vennoot is betrokken bij de onderneming en voert de dagelijkse leiding uit. De stille vennoot is alleen op financieel gebied betrokken bij de onderneming. Dit houdt in dat de stille vennoot als geldschieter fungeert en op deze manier een directe band heeft met de onderneming. In dat opzicht kun je de stille vennoot als aandeelhouder zien die geld inbrengt en profiteert van financiële resultaten. Dit kan zijn in de vorm van rente of een aandeel in de winst.

De beherende vennoot heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf. De wijze van leidinggeven is hetzelfde als bij een vennootschap onder firma of een eenmanszaak.

Aansprakelijkheid

Beide vennoten zijn aansprakelijk in een commanditaire vennootschap. Een beherende vennoot is geheel privé aansprakelijk met zijn of haar vermogen. Dit betekent dat als de cv failliet gaat, de beherende vennoot ook failliet gaat.
Een stille vennoot kan zijn of haar investering kwijtraken. Hij of zij is aansprakelijk tot het bedrag dat is geïnvesteerd. Wanneer de stille vennoot zich echter als een beherende vennoot gedraagt kan ook hij of zij privé aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden.

Belasting

Een beherende vennoot moet zoals bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma inkomstenbelasting betalen over zijn deel van de winst. Daarnaast moet er indien van toepassing BTW worden afgedragen. De beherende vennoot heeft tevens recht op belastingvoordelen, waaronder de ondernemersaftrek en oudedagsvoorziening. Een stille vennoot heeft alleen recht op investeringsaftrek of willekeurige afschrijvingen. Voor meer informatie over belastingzaken bij een commanditaire vennootschap verwijzen wij je naar de pagina over de vennootschap onder firma.

Wil je advies over of begeleiding bij het oprichten van jouw commanditaire vennootschap?

Neem dan gerust contact met ons op.