Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel Accloudant zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de Accloudant uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Accloudant aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de website (www.accloudant.nl) van Accloudant

Tarieven en voorwaarden
Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Accloudant of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Accloudant is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.accloudant.nl door derden geplaatste teksten afbeeldingen of hyperlinks.