Eenmanszaak

De meest voorkomende ondernemingsvorm in Nederland is de eenmanszaak. Maar wat houdt dat in, een eenmanszaak? In dit artikel wordt de eenmanszaak uitgebreid toegelicht.

De volgende onderdelen van een eenmanszaak worden behandeld:

 • De oprichting;
 • Het ondernemersplan;
 • De aansprakelijkheid bij een eenmanszaak;
 • Het voeren van administratie;
 • Belastingzaken en regelingen die van toepassing zijn bij een eenmanszaak.

De eenmanszaak is de meest voorkomende ondernemingsvorm en is niet voor niets populair bij startende ondernemers. Een eenmanszaak is een onderneming die volledig wordt gedreven door één persoon. Daarnaast heeft deze ondernemingsvorm verschillende belastingvoordelen voor startende en kleine ondernemers in tegenstelling tot bijvoorbeeld een BV. Dit wordt in het onderdeel belastingzaken volledig toegelicht.

Hoe richt ik een eenmanszaak op?

Het oprichten van een eenmanszaak is vrij simpel. Je hoeft jezelf slechts in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Je kunt maximaal één eenmanszaak per persoon oprichten. Deze mag dan wel onderverdeeld worden met verschillende activiteiten, handelsnamen en vestigingen. Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel krijg je een KvK nummer en worden jouw bedrijfsgegevens direct doorgestuurd naar de belastingdienst.

Is het echt zo makkelijk om een eenmanszaak op te zetten?

Ja, het oprichten van een eenmanszaak kost niet veel moeite. Dit betekent echter niet dat je onvoorbereid moet beginnen aan jouw onderneming. Je kunt zelf bepalen of je een ondernemingsplan wilt schrijven. Dit is niet verplicht, maar het schrijven van een ondernemingsplan is vaak essentieel bij de voorbereiding voor jouw onderneming. Met een ondernemingsplan breng je alle kansen, risico’s, ontwikkelingen, concurrentie en potentiële klanten van de onderneming in kaart.

Hoe maak ik een ondernemingsplan voor mijn eenmanszaak?

Hieronder leggen we kort uit welke onderdelen je zou moeten behandelen bij het maken van een ondernemingsplan voor jouw eenmanszaak. Allereerst kun je een introductie schrijven die gaat over jezelf en wat je gaat doen met jouw eenmanszaak. Vervolgens is het handig om de volgende hoofdstukken uit te werken in je ondernemingsplan:

 • De onderneming: deze bestaat uit de bedrijfsgegevens, het idee en de huidige stand van zaken.
 • De markt: breng jouw markt volledig in kaart. Waaruit bestaat je doelgroep? Wie zijn je huidige of potentiële concurrenten? Dit onderdeel kun je bijvoorbeeld schrijven aan de hand van een zogenaamde SWOT-analyse.
 • Het marketingplan: beschrijf je volledige marketingplan en hou hierbij rekening met de 5P’s van marketing, namelijk: product of dienst, prijs, plaats, promotie en personeel.
 • Het financieel plan: beschrijf je verdienmodel, investeringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en tenslotte een begroting van je huidige en toekomstige privé-uitgaven.

Uiteraard verschilt het per onderneming hoe uitgebreid dit plan dient te zijn. Wil je bijvoorbeeld een investeerder aantrekken of een geldlening bij de bank realiseren? Dan is het vaak gewenst om jouw ondernemingsplan uitgebreid uit te schrijven. Heb je geen financiering of investeerder nodig en doe je alles op eigen kracht? Dan kan het alsnog wenselijk zijn om een ondernemingsplan voor jezelf te maken voor je eigen inzicht. Is voor jou al bekend wat er gaat gebeuren na het starten van de onderneming? Dan kun je ervoor kiezen om het schrijven van een ondernemingsplan achterwege te laten.

De aansprakelijkheid bij een eenmanszaak

Een eenmanszaak is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid dit betekent dat er juridisch gezien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen het privé en zakelijk vermogen. Hierdoor ben je privé aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. In het ergste geval betekent dit dat je bij faillissement privé volledig moet opdraaien voor de schulden van de onderneming en daardoor ook privé failliet kunt gaan.

Als je jouw privé vermogen wilt scheiden van je zakelijk vermogen dan kun je het best naar ondernemingsvormen kijken met een rechtspersoonlijkheid. Hierbij ben je veelal niet privé aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Bijvoorbeeld bij de besloten vennootschap.

Het voeren van administratie binnen een eenmanszaak

Dit is erg persoons- en situatieafhankelijk. Als je zelf administratief sterk onderlegd bent, kun je een groot deel of misschien wel alle administratie van jouw eenmanszaak in eigen hand houden. Het is natuurlijk wel de vraag of de tijd die je in het administreren steekt, opweegt tegen de voordelen die hierbij horen. Je hebt jouw eenmanszaak natuurlijk gestart om te kunnen ondernemen en niet om te administreren. Daarom is het goed om te bedenken of de tijd die je moet steken in jouw administratie opweegt tegenover de uren die je in het ondernemen had kunnen stoppen.

Ook als je zelf sterk bent in het voeren van de administratie en goed op de hoogte bent van regels die er spelen, raden wij je aan om altijd open te staan voor het inwinnen van advies of controle. Een goede boekhouder of accountant is meestal op de hoogte van specifieke regels en wetten die in jouw voordeel kunnen zijn, zeker bij een eenmanszaak.

Voor het uitbesteden van je gehele administratie van jouw eenmanszaak is het verstandig om te kiezen voor een boekhouder of accountant. Wanneer je liever zelf de administratie voert maar graag zeker weet dat je alle belastingvoordelen toepast die je kunt krijgen, is het verstandig om je te laten adviseren door een passende belastingadviseur.

Met welke vormen van belasting krijg ik te maken bij een eenmanszaak?

Als eenmanszaak krijg je net zoals bij elke andere ondernemingsvorm te maken met belasting. In Nederland moet namelijk iedereen belasting betalen. Je krijgt als eenmanszaak in ieder geval te maken met de volgende vormen van belasting:

 • Inkomstenbelasting: de belasting die je moet betalen over de winst van de onderneming.
 • Omzetbelasting: dit wordt ook vaak BTW genoemd. Hierbij moet je de BTW die je van jouw klanten hebt gevorderd afdragen aan de belastingdienst. Andersom geldt dat je de BTW die jouw leverancier van je heeft gevorderd weer mag aftrekken. Indien je minder dan € 20.000 omzet maakt per jaar, kom je in aanmerking voor de kleineondernemingsregeling waardoor je geen omzetbelasting hoeft te betalen.
 • Loonbelasting: indien je personeel in dienst hebt krijgt je ook te maken met loonbelasting.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage: dit maakt deel uit van de zorgverzekeringswet, deze wet bestaat uit twee delen; de basispremie en de inkomensafhankelijke bijdrage. Het maximum bedrag is € 3.283 (2022).

Regelingen en aftrekposten bij een eenmanszaak

Tot slot kun je als eenmanszaak ook gebruikmaken van een aantal regelingen en aftrekposten. Het gaat hierbij om de volgende regelingen en aftrekposten:

Ondernemersaftrek bij de eenmanszaak:

 • Zelfstandigenaftrek: dit is in 2022 € 6.310 en geldt voor alle ondernemers met een eenmanszaak die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • Startersaftrek: in de eerste vijf jaar van jouw onderneming mag je drie maal de startersaftrek toepassen van € 2.123.
 • Meewerkaftrek: een aftrekpost van maximaal 4% van de winst afhankelijk van het aantal uren dat jouw fiscale partner meewerkt.
 • Stakingsaftrek: indien je de gehele onderneming staakt heb je recht op maximaal € 3.630 aftrek.

Overige aftrekposten bij de eenmanszaak:

 • MKB-winstvrijstelling: deze vrijstelling bedraagt 14% van de winst na vermindering van de Ondernemersaftrek posten.
 • WBSO – Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk: maximaal € 13.360 per kalenderjaar indien jouw onderneming hiervoor in aanmerking komt. Zie de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie hierover.
 • Investeringsaftrek: er kan geld worden afgetrokken van de winst indien je kunt aantonen dat het om een investering gaat ter bevordering van uw onderneming.

Wil je meer weten over de eenmanszaak en bijbehorende belastingregels?

Neem dan direct contact met ons op.