Privacy Statement

 1. Privacy
  Als u contact heeft met Accloudant, legt Accloudant een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Accloudant uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Accloudant verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten van Accloudant en/of gebruikers van producten, diensten en websites van Accloudant.
 1. Verkrijgen persoonsgegevens
  Accloudant verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:
 • U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan Accloudant voor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst).
 • U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier voor het inplannen van een afspraak.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
  Accloudant verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn.Accloudant verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst);
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren;

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Accloudant verwerkt en met welk doel.

Instantie Doeleinden
Google Voor het bijhouden van klikgedrag. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor het inplannen van afspraken.
Exact Voor het bijhouden van onze en uw administratie.
 1. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard.Verder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u Accloudant informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Accloudant stopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.
 1. Uw rechten
  Onderaan elke digitale mailing die u van Accloudant ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken.Daarnaast hebt u het recht Accloudant te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

  Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

  Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Accloudant, Maarssenbroeksedijk 4, 3542 DN Utrecht, of info@accloudant.nl

  Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens en derden
  Accloudant deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Accloudant (hier melden welke derde partijen we gebruiken, welke ggegevens worden gedeeld en dat er een verwerkersovereenkomst is zodat ze zelfde rechten waarborgen).
 1. De veiligheid van uw persoonsgegevens
  Accloudant heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Accloudant behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.alphaventilatie.nl/privacy-statement. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.
 1. Contact
  Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Accloudant, Maarssenbroeksedijk 4, 3542 DN Utrecht, info@accloudant.nl

Utrecht, 19 mei 2018