Verschillende oplossingen voor Wet DBA

Wel of geen gezagsverhouding?

Eén van belangrijkste factoren van Wet DBA: de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. U loopt namelijk het risico op naheffingen en boetes wanneer er sprake is van een gezagsverhouding omdat dit neigt naar een dienstverband. Maar wanneer is er, volgens de belastingdienst, sprake van een gezagsverhouding?

Een gezagsverhouding is aanwezig wanneer:

  • Opdrachtgever instructies geeft en opdrachtnemer deze moet overnemen.
  • De opdrachtnemer moet verantwoording afleggen aan de opdrachtgever bij het uitvoeren en volbrengen van een opdracht.
  • De opdrachtnemer moet rekening houden met de richtlijnen en bedrijfscultuur van de opdrachtgever.
  • De opdrachtgever zorg draagt voor alle materialen en gereedschap wanner dat van toepassing is.

Een gezagsverhouding is niet aanwezig wanneer:

  • De opdrachtnemer zelf mag bepalen hoe, wat en wanneer een opdracht wordt uitgevoerd.
  • De opdrachtnemer een andere persoon een opdracht laat uitvoeren.
  • De opdrachtnemer zelf een opdracht volledig uitvoert.

Verschillende oplossingen voor Wet DBA

Gebruik maken van een modelovereenkomst (indien mogelijk)
Wanneer er geen sprake is van dienstverband dan volstaat een modelovereenkomst. Bent u benieuwd wanneer er geen sprake is van dienstverband? Lees dan het artikel: Wet DBA. Het grote voordeel is dat een zelfstandige ondernemer niet in dienst hoeft te treden van een opdrachtgever en zelf een opdracht mag uitvoeren. Een nadeel is dat wanneer achteraf aangetoond wordt dat er sprake is van dienstverband de opdrachtgever en opdrachtnemer alsnog flinke naheffingen kunnen ontvangen. Laat uw situatie daarom altijd beoordelen door een professional om er zeker van te zijn dat u alle risico’s uitsluit.

In loondienst treden bij opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever er bijna zeker van is dat er sprake is van een dienstverband kan er gekozen worden voor in loondienst treden bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer verliest hierbij zijn flexibiliteit en treedt voor onbepaalde tijd in loondienst. Voor een opdrachtgever betekent dit dat er een werknemer bijkomt en zij alle risico’s op zich neemt.

Een zelfstandige ondernemer treedt in dienst bij een payroll bedrijf
Om risico’s te vermijden is het voor opdrachtgevers interessant om via een payroll bedrijf te werken. Op deze manier treedt een opdrachtnemer in dienst bij een payroll bedrijf die vervolges weer uitzendt aan opdrachtgever. Het payroll bedrijf neemt de gehele salarisadministratie uit handen. Een groot voordeel hiervan is dat flexibiliteit enigszins behouden blijft en de ondernemer zo nog steeds uren kan steken in zijn eigen onderneming om zo andere opdrachten aan te trekken van andere opdrachtgevers. Daarbij moet er natuurlijk nog steeds rekening gehouden worden met regels en wetten. Een nadeel van een in dienst treding via een payroll bedrijf is dat er een druk komt te staan op de tarieven waardoor het resultaat voor ondernemers vaak lager uitvalt.

De zelfstandige ondernemer die in dienst treedt bij zijn eigen B.V.
Een zelfstandige ondernemer kan ervoor kiezen om een ZZP B.V. op te richten. Dit houdt in dat een ondernemer in dienst treedt bij zijn eigen B.V. Het voordeel hiervan is dat een opdrachtgever voortaan een factuur ontvangt van de B.V. in plaats van een éénmanszaak. Een ZZP B.V. kan fungeren als een private payrollconstructie, ofwel een payrollonderneming in eigen beheer. In deze situatie heeft de opdrachtnemer een gezagsverhouding met zijn eigen B.V. waarbij er loonheffingen worden afgedragen door de ZZP B.V. Een belangrijk aspect bij deze ZZP B.V. is dat er een partij buiten de ondernemer optreed als DGA waardoor de gezachtsverhouding binnen de B.V. blijft. Als u hier interesse in heeft is het belangrijk om te zoeken naar een passende boekhouder, accountant of belastingadviseur die dit voor u in werking stelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *