Zzp’er zonder inkomen

Het kan voorkomen dat je als zzp’er zonder inkomen komt te zitten. Dit kan voor een langere of een kortere periode zijn, mocht je geen opdrachten hebben. Aangezien je als zzp’er geen recht hebt op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering), kom je al snel in een lastige situatie terecht. Daarom is het belangrijk om een financiële buffer op te bouwen. Mocht de dag aanbreken dat je zonder opdrachten zit, dan zorgt de buffer ervoor dat je deze periode kan overbruggen. Mocht je geen buffer hebben opgebouwd, dan zijn er andere regelingen voor zzp’ers zonder inkomen. We hebben deze regelingen handig voor je op een rijtje gezet. 

Melden bij de Sociale Dienst

Allereerst is het belangrijk om te weten dat als je geen opdrachten meer hebt, deze ook niet op korte termijn verwacht en geen financiële buffer hebt om de tijd te overbruggen, je je moet melden bij de Sociale Dienst. Dit is mogelijk bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Het is een moeilijke, maar noodzakelijke stap om ondersteuning te ontvangen. Gelukkig heb je als zzp’er, net zoals iedere Nederlander, recht op ondersteuning op het moment dat je zonder werk komt te zitten. Het is dan ook goed om hier gebruik van te maken.

Melden bij de Sociale Dienst

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ-regeling)

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (ofwel BBZ) is een regeling die zzp’ers uit de bijstandswet houdt. Je kunt deze uitkering bij de gemeente tijdelijk ontvangen, totdat je weer in staat bent om jezelf als zelfstandige in je levensbehoeften te voorzien. Je komt in aanmerking voor de BBZ-regeling als je een gevestigde of startende zelfstandige bent en in tijdelijke financiële problemen zit. Daarnaast biedt deze regeling eveneens hulp aan oudere zelfstandigen met een bedrijf dat niet meer levensvatbaar is. Wil je als zelfstandige je bedrijf beëindigen? Dan kan je ook een beroep doen op het BBZ. 

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen aanvragen tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zijn veel zelfstandig ondernemers hard geraakt. Vanwege de deze crisis is er een andere optie dan het BBZ in het leven geroepen, namelijk de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, ofwel Tozo. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zzp’ers die door de coronacrisis hun inkomsten verliezen kunnen middels deze regeling een aanvulling op hun inkomen krijgen voor levensonderhoud als het inkomen onder het sociaal minimum daalt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren zijn onder andere je inkomen, je huishoudsamenstelling en het inkomen van een eventuele partner. Ook moet je als zelfstandige woonachtig zijn in Nederland. 

Algemene Bijstandsuitkering

Het kan zo zijn dat je eigen bedrijf geen enkele kans van overleven meer heeft of dat je faillissement moet aanvragen. Mocht dat het geval zijn, dan kan je beroep doen op de Algemene Bijstandsuitkering. 

Algemene Bijstandsuitkering

Hoogte Algemene Bijstandsuitkering

De gemeente bepaalt de hoogte van de Algemene Bijstandsuitkering. Dit is afhankelijk van normbedragen die elk jaar op 1 januari en 1 juli worden vastgesteld. Ook is het bedrag afhankelijk van je inkomsten, zoals je eigen vermogen. Met de Algemene Bijstandsuitkering worden de inkomsten aangevuld tot het normbedrag dat voor jou van toepassing is. In enkele gevallen kan het zo zijn dat het normbedrag wordt verlaagd. De gemeente is ook in staat tot het geven van toeslagen of de bijstandsuitkering (gedeeltelijk) uit te betalen in natura. 

Voorwaarden Algemene Bijstandsuitkering

Voor de Algemene Bijstandsuitkering is het zo dat je een bepaalde voorwaarden moet voldoen, waaronder de volgende:

  • Je bent Nederlander of woont (rechtmatig) in Nederland
  • Je bent 18 jaar of ouder 
  • Je hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in je levensonderhoud te voorzien
  • Je kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering om in je levensonderhoud te voorzien 
  • Je zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring

Daarnaast gelden er enkele verplichtingen bij het ontvangen van een Algemene Bijstandsuitkering. Deze vind je bij de Rijksoverheid.  

Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling)

Geen inkomen door zwangerschap? Dat is geen enkel probleem. Vrouwelijke zelfstandig ondernemers hebben recht op een uitkering van minimaal 16 weken tijdens en na de zwangerschap. De periode van de uitkering gaat 6 tot 4 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum in. Je hebt altijd recht op minstens 10 weken ZEZ-uitkering na de bevalling.

Hoogte Zelfstandige en Zwanger-regeling

De hoogte van de ZEZ-uitkering is afhankelijk van de inkomsten van de zelfstandig ondernemer in het jaar voor de uitkering wordt uitgekeerd. De maximale ZEZ-uitkering is gelijk aan de hoogte van het wettelijk minimumloon, namelijk €1.684,80 bruto per maand. 

Voorwaarden Zelfstandige en Zwanger-regeling

Je komt in aanmerking voor de ZEZ-regeling als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent zelfstandige
  • Je bent zelfstandig beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld freelancer, artiest of huisarts)
  • Je bent meewerkend echtgenote of partner van een zelfstandige

Het is mogelijk om de uitkering uiterlijk 2 weken vooraf de gewenste ingangsdatum aan te vragen bij het UWV.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zzp’ers zijn, in tegenstelling tot werknemers in loondienst, niet standaard verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Het is echter wel mogelijk om een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij het UWV. Hiervoor geldt dan wel dat gezondheidsproblemen die zich al voordoen tijdens het afsluiten van de verzekering niet worden gedekt. Dit is dus een verzekering waar je preventief voor moet kiezen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Broodfonds

Een Broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor een kleine groep ondernemers die elkaar kennen. De bedoeling hiervan is dat elke ondernemer maandelijks een bedrag in het fonds stopt. Dit geld wordt vervolgens gebruikt wanneer een individu uit de groep door ziekte of een ongeval tijdelijk niet meer kan werken. Het gaat hierbij meestal om een groep van tussen de 20 en 50 ondernemers.

Samenvattend

Net zoals iedere andere werkende Nederlander is het als zzp’er mogelijk dat je door verschillende oorzaken zonder inkomen komt te zitten. Om deze reden is het goed om een financiële buffer op te bouwen in betere tijden, zodat je deze kan gebruiken gedurende mindere tijden. Mocht je zonder opdrachten komen te zitten en heb je geen buffer opgebouwd, dan zijn er verschillende regelingen om je financieel op de been te houden. Afhankelijk van je situatie kan je beroep doen op de BBZ-regeling, Tozo, Algemene Bijstandsuitkering en de ZEZ-regeling. Daarnaast zijn er ook preventieve verzekeringen die je kunt afsluiten, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een Broodfonds. Meer informatie over deze regelingen is te vinden bij de Rijksoverheid. Kom je er niet uit? Dan kan je ook altijd contact opnemen met een professional. 

Dit bericht is gepost in ZZP. Bookmark de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *