Sponsor worden

Heb je weleens de vraag gekregen om sponsor te worden? Als ondernemer heb je de mogelijkheid om een evenement, vereniging of zelfs een persoon te sponsoren. Hoe je dit doet, wat dit voor jou betekent en of het een interessante stap voor je onderneming is, lees je hier.

Wat doet een sponsor?

Met sponsoring investeer je in een bepaald project, een organisatie of persoon. Vaak is dit een project dat een bepaalde betekenis heeft voor de maatschappij, zoals het sponsoren van een goed doel. Maar er zijn ook sponsoringsactiviteiten op andere gebieden, zoals:

  • Sport: het steunen van een sportclub;
  • Evenementen: het sponsoren van grote festivals;
  • Kunst en cultuur: het ondersteunen van culturele initiatieven;
  • Wetenschap: het steunen van wetenschappelijk onderzoek. 

Als je als ondernemer sponsor bent, dan krijg je hier altijd iets voor terug. Je kunt hierbij denken aan tegenprestaties zoals je bedrijfsnaam of logo op de website, social media kanalen of in een programmaboekje. Als er geen tegenprestatie tegenover staat, dan is er sprake van een donatie.

Wat doet een sponsor

Samenwerking

Het sponsoren van een initiatief is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven – ook MKB’ers en ZZP’ers kunnen sponsor worden. Sponsoring is namelijk een samenwerking. Je bepaalt je eigen budget en je eigen initiatief. Heb je een initiatief gevonden die het waard is om te sponsoren? Dan kun je de samenwerking aangaan. Hierbij is het goed om duidelijke afspraken met de partij te maken en evaluatiemomenten in te plannen. Denk van tevoren na wat je wilt bereiken, wat je terug verwacht en hoe lang je de samenwerking aan wilt gaan. 

Maak het bekend

Het is goed om met anderen de delen dat jij doet aan sponsoring. Op deze manier trek jij aandacht voor de gesponsorde(n) en kun je ook laten zien dat je betrokken bent met bepaalde doelen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld op je website te zetten wie of wat je sponsort en waarom dit belangrijk is voor jou. Je kunt daarnaast eventueel foto’s en video’s plaatsen van events waarop de samenwerking tussen jouw bedrijf en de gesponsorde(n) naar voren komt. Als je hier zelf geen tijd voor hebt, dan kun je altijd kijken of de gesponsorde(n) dit voor jou wil doen.

Aftrekbare kosten

Als ondernemer sponsor je bepaalde activiteiten met als tegenprestatie reclame of publiciteit. Omdat de sponsorkosten zakelijke kosten zijn, zijn deze volledig aftrekbaar. Je krijgt er namelijk naamsbekendheid voor terug. In je aangifte omzetbelasting wordt de BTW als voorbelasting verwerkt. Je ontvangt van de gesponsorde een factuur inclusief BTW voor de reclame die is gemaakt. Ook als je onderneming fiscaal verlies lijdt, is deze kostenpost aftrekbaar. 

Als je sponsor bent zonder zakelijk belang, dan wordt dit als privé sponsoring gezien. Dit betekent dat er sprake is van een gift. Ook deze kosten zijn deels aftrekbaar. Er zitten echter wel enkele voorwaarden aan:

  • Geef je een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Dan mag je de kosten aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. 
  • Geef je een gift aan een vereniging? Dan mag je alleen periodieke giften aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Dit kan alleen als de periodieke gift staat vastgelegd in een overeenkomst met de vereniging en als je niets in ruil voor de gift krijgt. 

Aftrekbare kosten

Nadelen van sponsoren

Sponsoring heeft natuurlijk veel voordelen. Zo help je initiatieven en krijg je er vaak naamsbekendheid voor terug. Elk voordeel, heeft echter ook zijn nadeel. Sponsoring kost namelijk tijd en geld. Het is daarom belangrijk om alleen sponsor te worden als je hier het budget voor hebt. Daarnaast zijn de resultaten niet altijd goed meetbaar. Vaak is het wél inzichtelijk wat sponsoring kost, maar niet per sé wat het oplevert. Marketingactiviteiten zijn daarentegen wel goed meetbaar. Sta van tevoren dus altijd even stil bij wat je verwachtingen zijn, hoe je deze kunt waar maken en of sponsoring hier de juiste keus voor is. Het laatste twijfelpunt bij sponsoring is je reputatie. Sponsoring kan heel goed voor je reputatie zijn, maar zodra de gesponsorde op een of andere manier slecht in het nieuws komt, heeft dit ook een effect op de reputatie van je onderneming. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *