Veranderingen voor ondernemers in 2022

Vanaf 1 januari 2022 gaan er veel wetten veranderen voor ondernemers. Ook komen er een aantal bij. De meeste wijzigingen hebben betrekking op alle branches en daarnaast zijn er een aantal specifieke branche gerelateerde aanpassingen. Het kan als ondernemer best overweldigend zijn als er veel verandert. Daarom hebben we in dit artikel alle veranderingen die vanaf 1 januari 2022 ingaan op een rijtje gezet. Bovendien stellen we je ook op de hoogte van wetten die halverwege het jaar ingaan. Lees dus vooral verder!

Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich verplicht gaan melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zonder deze melding mag je geen zorg verlenen. Het is de bedoeling dat je informatie verstrekt over de dienst die je gaat leveren. Denk hierbij aan per wanneer je zult starten, welke soort zorg je zult geven en of er een klachtenregeling is. 

Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden

Cadeaubonnen langer geldig

Verkoop jij cadeaubonnen? Dan is het belangrijk om te weten dat de wettelijke minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen per 2022 gaat veranderen van 1 naar 2 jaar. Het maakt hierbij niet uit of het een online of hardcopy bon is.

Woonadressen niet meer zichtbaar in Handelsregister

De woonadressen van ondernemers en bestuurders worden niet langer getoont in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Deze adressen kunnen enkel nog worden gezien door overheidsinstanties en beroepsgroepen met wettelijke toestemming. Denk hierbij aan de Belastingdienst, deurwaarders en advocaten. Vestigingsadressen van bedrijven kunnen wel nog worden opgevraagd, ook als dit het woonadres van de ondernemer is. 

Woonadressen niet meer zichtbaar in Handelsregister

De woonadressen van functionarissen van rechtspersonen met volledige bevoegdheid waren al afgeschermd. Natuurlijke personen bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid wilden dezelfde bescherming. Dit is de reden dat de overheid ervoor heeft gekozen om de wet aan te passen. 

Enkel elektrische en Euro 6-vrachtwagens in milieuzones

Alleen diesel vrachtwagens met emissieklasse 6 en elektrische vrachtauto’s mogen per 1 januari 2022 milieuzones voor vrachtauto’s in. Wanneer een gemeente ervoor heeft gekozen om de milieuzone ook voor autobussen te laten geleden, dan geldt deze nieuwe wet ook hiervoor. Dit betekent dus dat vrachtwagens met emissieklassen 4 of 5 geen toegang meer krijgen. In totaal heeft Nederland nu 14 milieuzones. Voertuigen die op een andere brandstof dan diesel rijden mogen de milieuzones overigens altijd inrijden. 

Enkel elektrische en Euro 6-vrachtwagens in milieuzones

Elektrische auto’s krijgen een hogere bijtelling

Rijd je ook privé in je zakelijk auto? Dan ben je verplicht om voor het privégebruik een bepaald bedrag bij de winst op te tellen. Dit bedrag is de bijtelling. Vanaf 1 januari 2022 gaat de bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe zakelijke elektrische auto omhoog van 12 naar 16%. Dit percentage geldt voor de eerste €35.000,- van de cataloguswaarde van de auto. Als de cataloguswaarde hoger is, dan geldt er een bijtelling van 22% over het overige bedrag. Dit is hetzelfde percentage dat geldt voor niet-elektrische auto’s. 

Elektrische auto’s krijgen een hogere bijtelling

De vpb-schijf verandert

Er is goed nieuws voor ondernemers met een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Vanaf 2022 verandert de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb), waardoor een groter deel van de winst onder het lage vpb-tarief valt. Hierdoor betaal je 15% vpb over de eerste €395.000,- winst, in plaats van over de eerste €245.000,-. Al de winst die boven de €395.000,- valt blijft belast met 25%. 

De vpb-schijf verandert

De belastingrente voor vpb gaat terug naar normaal

Voor de coronacrisis van de rente voor een verkeerde of te late aangifte voor de vpb 8%. Tijdens de crisis was deze eerst verlaagd naar 0,01% en in oktober 2020 verhoogd naar 4%. Nu is besloten dat vanaf 1 januari 2022 de rente gewoon weer teruggaat naar 8%.

Verliezen onbeperkt meenemen naar toekomstige jaren vpb

Ondernemers die vpb betalen mogen hun eventuele verliezen verrekenen met de winst die zij hebben gemaakt. Vanaf 2022 mogen zij de verliezen onbeperkt meenemen naar toekomstige jaren. In 2021 zat hier nog een termijn limiet op van 6 jaar. 

Verliezen onbeperkt meenemen naar toekomstige jaren vpb

De zelfstandigenaftrek daalt

Vanaf 2022 daalt de zelfstandigenaftrek van €6.670,- naar €6.310,-. Dit is een verlaging van €360,-. Dat betekent dat het bedrag waar je belasting over betaalt hoger wordt en je dus ook meer inkomstenbelasting betaalt. Tot 2036 gaat de zelfstandigenaftrek elk jaar omlaag.

Je kunt gebruik maken van deze aftrek, als je jaarlijks minimaal 1225 uur besteedt aan je eigen zaak en je inkomsten vallen onder winst uit onderneming.

Een hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting

De komende jaren gaan de arbeidskorting en algemene heffingskorting omhoog, zo ook in 2022. De arbeidskorting bedraagt dan €4.260,- en de algemene heffingskorting €2.888,-. De overheid hoopt op deze manier het werken lonender te maken en de verlaging van de zelfstandigenaftrek te compenseren. 

Een hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting

Een lagere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Ondernemers betalen een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage wordt in 2022 0,3% lager, namelijk 5,45%.

TVL en TOGS vrijgesteld van belasting

De tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) zijn in het leven geroepen tijdens de coronacrisis. Deze subsidies worden per 1 januari 2022 vrijgesteld van vennootschaps- of inkomstenbelasting. 

De MIA gaat omhoog

Vanaf 2022 gaat de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) omhoog. De overheid wil bedrijven stimuleren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te investeren door hen een percentage van de investeringskosten af te laten trekken van de fiscale winst. Hierdoor betaal je als ondernemer minder vennootschaps- en inkomstenbelasting. 

De MIA gaat omhoog

De hoogte van de MIA ligt aan de categorie waarin het bedrijfsmiddel valt. Er zijn drie categorieën, met elk een eigen percentage. In 2021 bedroegen deze 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 2022 wordt dit 27%, 36% en 45%. Hierdoor zal het nog aantrekkelijker worden voor ondernemers om milieuvriendelijke investeringen te maken. 

Een hogere belasting op diesel- en benzineauto’s

De belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) gaat omhoog. Dit is een belasting die geldt als je personenauto’s die op diesel of benzine rijden importeert of koopt. Hoe hoog de bpm is ligt aan hoeveel CO2 de auto uitstoot. Hier is een specifieke schijf met categorieën voor ontwikkeld. De schijf zal echter wel veranderen tussen 2022 en 2025.

Een hogere belasting op diesel- en benzineauto's

Winkels niet meer gedwongen open

Als je een winkel hebt en er afspraken zijn opgenomen in het (huur)contract over openingstijden, dan hoef je je vanaf 2022 niet meer te houden aan eenzijdige veranderingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veranderingen door de winkeliersvereniging. Het is wel van belang dat je je vooraf duidelijk hebt uitgesproken tegen de eventuele wijziging. 

Je moet je wel nog houden aan contractuele akkoorden over openstelling van je winkel. Een voorbeeld hiervan kan de koopavond zijn. 

Winkels niet meer gedwongen open

Kinderopvangen moeten maandelijks aan de Belastingdienst rapporteren

Kinderopvangorganisaties moeten vanaf 1 januari 2022 maandelijk aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel elk kind naar de opvang is geweest. Daarnaast moeten de organisaties voor 1 maart een heel jaaroverzicht doorgeven van het jaar ervoor. Maandelijkse factuurgegevens lever je aan via het gegevensportaal. Zijn er ouders die niet alle gegevens van hun kind kunnen of willen verstrekken, dan lever je enkel de gegevens aan die bij jou bekend zijn.

Kinderopvangen moeten maandelijks aan de Belastingdienst rapporteren

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Het wordt mogelijk om voor werkgevers om hun werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven van maximaal €2,- per dag. Hiermee kunnen de werknemers de thuiswerk kosten dekken. Het is echter niet verplicht voor werkgevers om deze vergoeding te verstrekken. 

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Minder vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

Werkgevers kunnen hun personeel elk jaar belastingvrij extra’s geven. Denk hierbij aan een kerstpakket of cadeaubon. Dit heet de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. In 2021 bedroeg deze vrije ruimte 3% over de eerste €400.000,- van de loonsom van alle werknemers. In 2022 gaat dit percentage omlaag naar 1,7%. Het percentage van 1,18 voor het bedrag boven de €400.000,- blijft gelijk. 

Minder vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vaste reiskostenvergoeding vervalt

Het was al zo dat werkgevers een onbelaste reiskostenvergoeding konden verstrekken aan hun werknemers van €0,19 per kilometer. Echter vervalt per 1 januari 2022 de vaste reiskostenvergoeding. Dit betekent dat alleen de reiskosten die daadwerkelijk zijn gemaakt mogen worden vergoed. De gereisde dagen moeten daarom administratief worden bijgehouden. 

Een iets lagere inkomstenbelasting

Het belastingtarief van de eerste inkomensschijf (tot €69.398,-) gaat een klein beetje omlaag in 2022, namelijk van 37,1% naar 37,03%. 

Een iets lagere inkomstenbelasting

Een hoger minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat met €24,- omhoog naar €1725,- per maand voor werknemers boven de 21 jaar. Ook het minimumloon voor werknemers onder de 21 jaar stijgt. Dit zijn de wettelijke minimumlonen vanaf 1 januari 2022:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 en ouder € 1.725,- € 398,10 € 79,62
20 € 1.380,- € 318,50 € 63,70
19 € 1.035,- € 238,85 € 47,77
18 € 862,50 € 199,05 € 39,81
17 € 681,40 € 157,25 € 31,45
16 € 595,15 € 137,35 € 27,47
15 € 517,50 € 119,45 € 23,89

Een hoger minimumloon

Makkelijker om werknemers in aandelen opties te betalen

Het wordt makkelijk om werknemers in aandelen opties te gaan betalen, in plaats van een normaal salaris. Hiermee kun je werknemers aantrekken, wanneer je nog niet genoeg geld hebt om ze te betalen. Als werkgever betaal je dan wel nog loonbelasting, maar je mag zelf bepalen wanneer je dit doet. Dit kan wanneer de optierechten worden omgezet in aandelen, of wanneer de aandelen daadwerkelijk verhandeld kunnen worden. 

Makkelijker om werknemers in aandelen opties te betalen

De AOW en de AOW-leeftijd gaan omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2022 omhoog naar 66 jaar en 7 maanden, in 2021 was dat nog 66 jaar en 4 maanden. Ook de AOW gaat omhoog, namelijk met €18,- naar €1.244,35 voor een alleenstaande. Voor AOW’ers met een partner stijgt dit met €13,- naar €851,52. 

Beperking op zakelijkheidsbeginsel aangifte vpb

Internationale ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2022 bij hun aangifte vpb de belastbare winst niet meer in hun voordeel aanpassen met het zakelijkheidsbeginsel. Zo worden verschillen in de verrekenprijs beperkt. 

Beperking op zakelijkheidsbeginsel aangifte vpb

Sneller kiesrecht voor ondernemingsraden

Vanaf 1 januari krijgen werknemers sneller actief en passief kiesrecht voor ondernemingsraden. Een werknemer mag dan na 3 maanden werken al stemmen, in plaats van na 6 maanden. Dit valt onder passief kiesrecht. Ook mag een werknemer zich na 3 maanden al verkiesbaar stellen, wat onder passief kiesrecht valt. Voorheen kon dit pas na 12 maanden. 

Ook uitzendkrachten kunnen sneller kiesrecht opbouwen voor de organisatie waar zij werken. Voor hen geldt dat zij na 18 maanden werken actief en passief kiesrecht krijgen. 

Sneller kiesrecht voor ondernemingsraden

De CO2-heffing voor de industrie wordt verhoogd

Het tarief voor de CO2-heffing voor de industrie gaat omhoog. In 2022 wordt dit €41,75 per ton kooldioxide-equivalent. Het is echter niet zo dat bedrijven het volledige tarief hoeven te betalen. Deze wordt voor hen verminderd met de prijs voor een emissierecht binnen het Europese emissiehandelssysteem. De komende jaren zal de heffing steeds meer toenemen, zodat de klimaatdoelen behaald kunnen worden. 

De CO2-heffing voor de industrie wordt verhoogd

Rookruimtes en sigaretten

De overheid wil roken zoveel mogelijk ontmoedigen. Daarom mag de horeca vanaf 1 januari 2022 geen sigaretten meer verkopen. Daarnaast wordt het ook verplicht om alle rookruimtes bij bedrijven dicht te laten. 

Een vrouwenquotum

Vanaf 2022 gaat er een vrouwenquotum van kracht dat ervoor moet zorgen dat minimaal 1 op 3 beursgenoteerde bedrijven uit vrouwelijke medewerkers bestaat. Zo hoopt de overheid dat er meer vrouwen in de leiding van het bedrijfsleven belanden. 

Een vrouwenquotum

Klokkenluiders worden beter beschermd

Er bestond al een regeling voor werknemers die werkgerelateerde misstanden aan het licht willen brengen. Echter is besloten om deze regeling aan te scherpen en uit te breiden. In 2022 kunnen ook andere mensen die te maken hebben met een bedrijf misstanden aan de kaak stellen. Zo vallen bijvoorbeeld leveranciers en aandeelhouders ook onder de klokkenluidersregeling. Bovendien geldt de regeling ook voor meldingen met betrekking tot inbreuken op het recht van de Europese Unie.

De verhuurderheffing gaat omlaag

De verhuurderheffing gaat omlaag. Dit is de belasting die sociale verhuurders met minimaal 50 sociale huurwoningen moeten betalen. 

De verhuurderheffing gaat omlaag

Een beperking voor het verrekenen van voorheffingen

Geheven dividendbelasting en kansspelbelasting vallen onder voorheffingen. Deze mogen vanaf 1 januari enkel nog verrekend worden met de te betalen vpb.

Aangescherpte belastingplicht maatregel

Een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband was voorheen niet altijd belastingplichtig, waardoor het voorkwam dat samenwerkingsverbanden nergens belasting betaalde. Per 1 januari 2022 wordt de belastingplicht voor deze situatie iets aangescherpt. Wanneer de meerderheid van de deelnemers van een samenwerkingsverband zich in Nederland bevindt, gaat de belastingplicht van kracht. 

Aangescherpte belastingplicht maatregel

Vissers moeten meer vistuig afval inzamelen

Vissers moeten vanaf 1 januari 2022 ten minste 23% van het vistuig afval inzamelen. De reden hiervan is dat 25% van al het plastic in de zee afkomstig is van vistuig. De overheid wil met deze maatregel plastic zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Het percentage afval dat vissers moeten inzamelen wordt elk jaar verhoogd. 

Vissers moeten meer vistuig afval inzamelen

Nog meer wetten

Hier volgen nog een aantal andere wetswijzigingen:

Nog meer wetten

Nieuwe wetten die later in 2022 komen

De eerder genoemde wetten gaan in vanaf 1 januari 2022, echter zijn er ook een aantal nieuwe wetten die ergens gedurende het jaar ingaan. Deze zijn:

Het STAP-budget vervangt de Scholingsaftrek: 1 maart 2022

Als werkzoekende en werkende, dus ook als ondernemer, kon je scholingsuitgaven aftrekken. Vanaf 1 maart 2022 (waarschijnlijk) maakt de Scholingsaftrek plaatst voor het Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Dit is een subsidie die je kunt aanvragen om jezelf te ontwikkelen. De subsidie bedraagt maximaal €1.000,- per jaar, per persoon. 

Het STAP-budget vervangt de Scholingsaftrek: 1 maart 2022

Online klanten moeten beter worden beschermd: 22 mei 2022

Heb jij een webshop, een online verkoopplatform of verkoop je via social media kanalen? Dan komen er extra veranderingen voor jou aan. Vanaf 22 mei 2022 worden er namelijk een informatieplicht en nieuwe regels voor onder andere prijzen, aanbiedingen, reviews en ‘gratis’ digitale diensten het leven in geroepen. 

De kwaliteit in de bouw moet worden verbeterd: 1 juli 2022

De overheid heeft besloten dat de kwaliteit in de bouw verbeterd moet worden en dat de positie van zakelijke en particuliere consumenten beter beschermd moet worden. Vanaf 1 juli 2022 zijn bouwers daarom verplicht om een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in de schakelen. Daarnaast wordt ook de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken geoptimaliseerd. De nieuwe regels vallen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

De kwaliteit in de bouw moet worden verbeterd 1 juli 2022

De Omgevingswet: 1 juli 2022

De Omgevingswet gaat vanaf 1 juli 2022 in en is in het leven geroepen om het makkelijker te makken ruimtelijke projecten in 1 keer aan alle regels te toetsen. Momenteel zijn er 26 losse wetten die betrekking hebben tot wonen, milieu, natuur, water, ruimte en infrastructuur. Al deze wetten worden samengebracht onder de Omgevingswet. 

Het voordeel van deze nieuwe wet is dat besluitvorming goedkoper wordt en sneller gaat door de vereenvoudiging van alle regels. Het is de bedoeling dat elke gemeente aangesloten is op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op het moment dat de wet ingaat. 

De Omgevingswet 1 juli 2022

De invorderingsrente gaat omhoog: 1 juli 2022

Voor iedereen die de belastingaanslag niet op tijd betaalt of te laat aangifte doet geldt een invorderingsrente. Deze rente is in maart 2020 verlaagd naar 0,01% in verband met de coronacrisis. Dit percentage blijft nog van kracht tot 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 wordt dit verhoogd naar 1%. Een jaar later naar 2% en vanaf 2024 geldt het oude percentage van 4% weer. 

Doorbetaald ouderschapsverlof: 2 augustus 2022

Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dit was altijd onbetaald, tenzij hier afspraken over waren gemaakt in het CAO. Vanaf 2 augustus 2022 verandert dit en kunnen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald krijgen. Dit is in de vorm van een UWV-uitkering van 50% van het dagloon.

Doorbetaald ouderschapsverlof 2 augustus 2022

Mogelijke veranderingen in 2022

Het is mogelijk dat er in 2022 nog een aantal wetten bijkomen of veranderen. Hier zijn echter nog geen concrete plannen voor gemaakt. Wel kun je op de hoogte blijven door zelf de laatste ontwikkelingen te volgen over onder andere een alternatief op de wet DBA en een verplichte AOV voor zzp’ers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *